Over biodiversiteit

Wat is er aan de hand?

Zonder biodiversiteit is er geen leven op aarde. Toch zijn we volop bezig om de tak door te zagen waarop we zitten: verdwijnen en verkleinen van groene ruimtes, overbevissing en ontbossing, vervuiling. De biodiversiteit gaat met rasse schreden achteruit, en dus ook de vruchten die we ervan plukken. De luchtkwaliteit gaat achteruit. Voedingsmiddelen worden schaarser en duurder. Nieuwe ziektes en epidemieën duiken op. Zoals corona, inderdaad.

droog.png

Biodiversiteit is levensbelangrijk voor ons. Er is dus werk aan de winkel. Het tij keren kan door onze dagdagelijkse keuzes om te gooien. Door duurzaam te leven met respect voor de natuur. En het goede nieuws is: zo moeilijk is dat niet. Nog beter: vaak spaar je er werk, tijd en euro’s mee uit. Denk maar aan een stukje bloementuin dat slechts één- à tweemaal per jaar gemaaid dient te worden en geen sproeibeurten noodzaakt. Of goedkopere en verse lokale producten.